Uitgelicht: cloud

Overzicht en toelichting cloudlandschap

Iedereen kent het, iedereen moet het, iedereen wil het: de cloud. Maar wat is de cloud nu precies en hoe helpt het u verder met de business? Cloud is voor de IT-manager een verzameling van functionaliteit die het verder automatiseren van ICT tot doel heeft en het beheer vereenvoudigt. Voor de gebruiker betekent cloud eenvoudiger toegang tot de benodigde resources. Hierdoor kan hij efficiënter en makkelijker zijn taken uitvoeren, waar en wanneer hij dat wil. Wat betekent de cloud voor u?

De grens tussen cloud en traditionele ICT is niet altijd even helder. Wanneer spreek je over cloud en wanneer niet? Iets valt onder cloud computing wanneer het aan de volgende elementen voldoet:

  • Pay-per-use: afgenomen diensten kunnen op korte termijn worden opgezegd;
  • De dienst is dynamisch, flexibel en schaalbaar;
  • Internet is de transportcarrier

Alles kan naar de cloud gebracht worden, van infrastructuur tot velerlei applicaties. Bekend zijn de drie lagen in het Service Model:

Drie lagen in het Cloud Service Model

Dit model definieert drie lagen, ieder met hun eigen toepassing en eigen type gebruikers.

Infrastructure as a Service (IaaS)

In deze laag krijgt de gebruiker de beschikking over de vier basisresources voor ICT: processorkracht, geheugen, opslag en netwerkconnectiviteit. Binnen een IaaS-cloud bouwt de gebruiker binnen de gegeven randvoorwaarden zelf een infrastructuur op met behulp van virtuele machines en/of virtuele appliances. Deze virtuele machines maken gebruik van een besturingssysteem waarop de benodigde applicaties worden geïnstalleerd. De typische gebruiker binnen IaaS is een systeem- en/of applicatiebeheerder. Deze gebruiker is verantwoordelijk voor de inrichting van het besturingssysteem en de installatie, de configuratie van de applicatie maar bijvoorbeeld ook voor de opzet van het netwerk. Het gaat hier altijd over backend services.

Platform as a Service (PaaS)

De tweede laag in het Cloud Service Model: PaaS faciliteert een platform waarop applicaties uitgerold kunnen worden. De PaaS-gebruiker hoeft zich niet druk te maken over de onderliggende hardware-, hosting- en besturingssysteem laag. Binnen PaaS-omgevingen is het mogelijk om zelf applicaties uit te rollen en/of te ontwikkelen. Een ontwikkelaar maar ook een applicatiebeheerder maakt gebruik van de PaaS-laag. Er kan enige overlap zijn met de eerder genoemde IaaS laag. Die kan voorzien in een platform dat vanuit de PaaS-laag wordt ingezet voor het uitrollen of ontwikkelen van een applicatie.

Software as a Service (SaaS)

Deze laag uit het Cloud Service Model biedt resources aan eindgebruikers die de beschikbare applicaties gebruiken om hun taken uit te voeren. Dit zijn bijvoorbeeld applicaties op het gebied van CRM, ERP of tekstverwerking. Applicaties die gehost worden in de IaaS- of PaaS-laag, kunnen uiteindelijk door middel van SaaS aan de eindgebruiker beschikbaar gesteld worden.

 

 

Neemt u binnen uw IT-strategie cloud computing in overweging? Wilt u stap voor stap kennismaken met interne, externe of hybride cloudoplossingen? Wilt u weten wat er allemaal bij komt kijken. Bijvoorbeeld hoe het zit met de veiligheid van uw data? PQR helpt u op weg en heeft daartoe diverse PQR-clouddiensten ontwikkeld.

Download hier de brochure 'Grip op IT met Cloud Management'

Herco van Brug Herco van Brug Solution architect

"Organisaties vragen ons of wij ze kunnen ontzorgen. Of wij de complexe beheertaken die bij hun ICT-infrastructuur horen uit handen kunnen nemen. Vaak suggereren ze zelf dat de oplossing in de cloud te vinden is."

Wat kan automation & orchestration voor u betekenen?
17/04/2015
Met automation & orchestration, of kortweg orchestration, kunt u uw beheerprocessen automatiseren en daarna beschikbaar stellen binnen uw organisatie in een self-service portaal. PQR heeft bij diverse klanten diepgaande ervaring opgedaan met...
Op zoek naar de juiste mix tussen cloud en eigen bodem
Executive People | december 2015 | Viktor van den Berg | PQR helpt klanten bij de selectie en implementatie van clouddiensten