Secure Access & Secure Networking

Overal toegang tot uw data, maar wel veilig.

Altijd en overal kunnen werken in deze dynamische wereld willen we allemaal. Er is één voorwaarde: het moet wel veilig zijn! Security zit overal in verweven, of het nu om het datacenter, de workspace of de cloud gaat.

Security in het datacenter

Thuisgebruikers hebben tools tot hun beschikking zoals DropBox, iCloud, OneDrive. Weet u waar die bestanden werkelijk staan? En staan ze daar veilig of kan iedereen met een beetje moeite bij privéfoto's en -video's? De business consumer wil van hun zakelijke bestanden net zo eenvoudig gebruik kunnen maken als van hun privébestanden, maar de eisen liggen daar wel anders. Regulering door wet- en regelgeving, bedrijfsgeheimen of andere gevoelige informatie zijn een aantal zaken waar rekening mee gehouden dient te worden.

Security in de workspace

Veilige toegang en een veilig netwerk zijn de schakel tussen enerzijds gebruikers en applicaties (Application & Desktop Delivery (ADD) en anderzijds de informatie- en backendsystemen in het datacenter (Data & Systems Availability (DSA). Secure Access en Secure Networking is als het ware het cement en de wapening tussen ADD en DSA. PQR heeft hier een duidelijke visie op. Aan de hand van een schematisch overzicht laten wij u eenvoudig zien wat de mogelijkheden zijn om een veilige infrastructuur te bouwen. In het overzicht komen onder andere aan bod: gebruikers, applicaties & werkplekken, verbindingen (internet, WAN), locaties (lokaal, remote, branch, datacenter, DMZ) en functionaliteit (firewall, anti-virus en -spam, SSL VPN, WAN optimization, load balancer, WIFI etcetera). Vraag naar dit schematisch overzicht bij uw PQR-contactpersoon.

Security in een (hybride) cloudinfrastructuur

Dat de securityoplossing ook afgenomen kan worden bij de cloudprovider, betekent niet dat de verantwoordelijkheid verschuift. Vraag altijd aan de cloudprovider hoe hij zijn security heeft georganiseerd en geef ook aandacht aan de verbinding naar de cloudprovider. Het komt neer op een simpele vuistregel: waar de provider stopt, begint uw verantwoordelijkheid.

Een totaaloplossing van uw ICT-omgeving kan uiteindelijk nog een complex geheel zijn. PQR is u hierbij graag van dienst.

Neem contact op met PQR en informeer naar het schematische overzicht van security

01/03/2017
Mogelijkheden en tools om ransomware te identificeren. In de media horen we steeds vaker over digitale inbraken bij bedrijven waarbij informatie en systemen worden gegijzeld. Door kwaadwillende personen wordt steeds agressiever geprobeerd de...
Commvault v11 upgrade
Onlangs is Commvault Next Generation, ook wel Commvault v11 genoemd, gelanceerd als opvolger van versie 10. Deze nieuwe versie van de datamanagement software van Commvault kent diverse verbeteringen ten opzichte van versie 10.