Overheid

Besparen met ICT, investeren in innovatie, efficiency en samenwerking.

PQR heeft alle expertise in huis om u als overheidsinstelling te ondersteunen om uw ICT beleid binnen uw instelling in praktijk te brengen. Van kleine tot grote gemeenten, van ministerie tot faciliterend overheidsorgaan, en van de zelfstandige gemeente tot en met Shared Service Centra. Allemaal hebben zij dankzij de bewezen PQR-aanpak en expertise de vertaalslag weten te maken naar een gefundeerde ICT-infrastructuur. PQR spreekt uw taal, is bekend met ontwikkelingen rondom e-Overheid en de transformatie naar een i-Samenleving. Wij helpen u om deze beleidszaken te vertalen in een technische ICT-infrastructuur die invulling geeft aan de strategie van uw organisatie.

Laat u eens informeren over onze aanpak en ervaring en ontdek uw voordeel, waarvan hieronder enkele voorbeelden:

  • Kwaliteit van werken verhogen door Het Nieuwe Werken in de praktijk: Wij helpen u met de criteria voor HNW en weten deze te om te zetten in een heldere projectaanpak met bijbehorende functionele- en technische ontwerpen;
  • Kwetsbaarheid dienstverlening naar de interne en externe klanten en burgers beperken door inzet van technologie;
  • Hoe zijn er kostenbesparingen te realiseren? PQR ondersteunt u graag met het bepalen van de juiste uitganspunten en kan op basis daarvan een vertaalslag maken naar een daadwerkelijk ICT-infrastructuur ontwerp.

Aanbestedingen

Ook voor (Europese) aanbestedingen, bekend bij centrale overheden, bent u bij PQR aan het juiste adres. Speciaal voor dit traject heeft PQR een speciaal team samengesteld. En met succes. Wij zijn trots op de aanbestedingstrajecten die wij hebben mogen doen, bijvoorbeeld voor diverse ministeries.

Bekijk hier alle referenties

Gemeente Breda
Gemeente Breda onderhoudt storageomgeving proactief.
PQR levert HP-omgeving met ProActive Support. Gemeente Breda zocht naar een nieuwe toekomstvaste storageomgeving. PQR adviseerde over storage-en backupoplossingen en deed een aanbieding op basis van HP 3PAR en HP ProActive Support. De storageomgeving van Gemeente Breda wordt nu...
Overheidsorganisatie
Bedrijfscontinuïteit bij overheidsorganisatie versterkt met...
Sneller inspelen op de vragen van de organisatie. De wereld van overheidsorganisaties ziet er totaal anders uit dan enkele decennia geleden. Net als in de samenleving zijn transparantie, efficiënte informatie-uitwisseling, betrouwbaarheid en deskundigheid vanzelfsprekend...
Klanten zien PQR als kennispartner, professioneel en betrouwbaar
PQR hecht veel waarde aan het oordeel van haar klanten. Daarom is begin dit jaar het jaarlijkse klantenonderzoek uitgevoerd door een extern bureau onder ruim 300 klanten. De onderwerpen waarop de deelnemers PQR konden beoordelen waren: relatie,...
De 4 security-uitdagingen voor overheden
Overheden moeten in 2017 zaken die ze met burgers en bedrijven doen, digitaal kunnen afhandelen volgens het principe ‘digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet’. Hier is een cruciale voorwaarde aan verbonden: de Digitale Overheid moet veilig...