Kernwaarden

De bouwstenen van de PQR-cultuur: eenvoud, kennis en vrijheid.

Eenvoud

ICT is complex. Wij brengen dat terug naar de essentie. PQR-medewerkers zijn professionals die precies weten wat ze doen. Zij zijn opgeleid om van een complexe ICT-omgeving een eenvoudig werkterrein te maken.

De kernwaarde ‘Eenvoud' vertaalt zich in heldere en simpele procedures en processen, duidelijke offertes, een pragmatische aanpak en flexibiliteit. Bij PQR trekken we heldere, beknopte en goed onderbouwde conclusies. Wij brengen complexiteit terug naar eenvoud en dragen onze kennis en ervaring graag aan onze klanten over. Dat noemen we de PQR-aanpak. Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan? Eenvoud in ICT, dat is waar PQR voor staat.

Kennis

PQR stelt hoge eisen stellen aan de kwaliteit van producten en diensten en handelt daar ook naar. Bij vrijwel al onze partners heeft PQR de hoogste partnerstatus. Dit laat zien dat we een kennisorganisatie zijn met focus, gecertificeerde medewerkers, praktijkervaring en referenties. Deze kennis vertaalt zich in awards en successen, zowel op persoonlijke titel als voor het bedrijf. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de nieuwste technologieën door partnerdagen, certificeringen, opleidingen en cursussen. Maandelijks organiseren wij interne kantoordagen om kennis en ervaring met elkaar te delen. Onze professionaliteit bewaken we door in onze beoordelingsprocedures naast onze eigen ervaringen ook ervaringen van onze klanten en leveranciers mee te laten wegen.

Vrijheid

Met deze kernwaarde illustreren we dat iedere PQR-medewerker zijn of haar functie op eigen wijze mag invullen. Binnen bepaalde grenzen, en met het bereiken van gestelde bedrijfsdoelen als uitgangspunt. Ook voor het realiseren van persoonlijke doelen is voldoende ruimte.

Vrijheid gaat altijd samen met verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Als je de vrijheid hebt om te kiezen, heb je de verantwoordelijkheid om het beste alternatief te selecteren. Maar ook de mogelijkheid om jouw stem te laten gelden. PQR laat je die keuzes maken en geeft jou de vrijheid en bevoegdheid om dit te doen. PQR reikt je graag de middelen aan die je nodig hebt om jouw persoonlijke doelen te bereiken. Denk hierbij aan vaardigheidstrainingen, opleidingen, maar ook aan tijd voor de studie of trainingen gedurende kantooruren.