Downloads

Hij is nu al van kracht, maar vanaf 25 mei 2018 wordt hij actief gehandhaafd: de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze verordening regelt hoe organisaties, en dus ook overheden, om moeten gaan met persoonsgegevens. Met de komst van de GDPR...
 
25 jaar PQR, 25 jaar in beweging
PQR bestaat 25 jaar. Dat vieren wij met u. In deze uitgave beschrijven wij in het kort onze geschiedenis. Een groot aantal onder u zal zich bepaalde episodes ongetwijfeld herinneren. Het mooie van IT is dat het continu verandert.
 
In het PQR-magazine delen wij onze visie met u en nodigen we u uit de optimale afstemming van werkplek en datacenter voor uw eigen organisatie te bepalen. U wilt immers een ICT-omgeving waarbij continuïteit en performance staan als een huis, waarin...
 
Hype wordt realiteit
Bedrijven willen kosten van de organisatie verlagen en efficiënter zaken gaan doen. We zien dat bedrijven IT steeds meer inzetten om deze doelstellingen te bereiken. De technologieën waren er al, maar de acceptatie en concrete toepassingen zijn nu...
 
Inspireren en strategisch adviseren
De artikelen in deze Inspire maken duidelijk dat dé IT-omgeving niet meer bestaat. Organisaties zien IT niet meer als doel op zich, maar als middel om zakelijke doelstellingen te realiseren. IT-leveranciers laten zien wat er mogelijk is, op het...