Cloud Managed Platform (CMP) in een notendop

Viktor van den Berg

Starten met CMP: inzicht en functies

Tijdens PQR IT-Galaxy 2017 heb ik twee breakout sessies gehouden over het onderwerp cloud management en Cloud Management Platforms. Cloud management gaat over het beheer van private, publieke en hybride cloudomgevingen. Een Cloud Management Platform (CMP) is een oplossing waarmee u de verschillende clouds vanuit een “single pain of glass” kunt beheren. Hierbij wordt vaak een self-service portaal gerealiseerd waarin beschikbare IT services aan gebruikers worden gepresenteerd. Aan de achterkant zorgt het CMP ervoor dat een aangevraagde IT service automatisch wordt uitgerold en geconfigureerd binnen de private of publieke cloud.

In deze blog vertel ik u meer over waar de markt voor CMP’s nu staat. Welke producten zijn er, en wat voor een functionaliteit wordt er geboden? Ook zal ik inzicht geven met waar andere organisaties mee bezig zijn als het gaat om cloud management.

Tijdens mijn presentatie op de eerste dag van IT-Galaxy heb ik een aantal vragen over cloud management en CMP’s aan het publiek gesteld. Deze vragen werden beantwoord via een interactieve poll. De resultaten van de gehouden polls neem ik ook op in deze blog!

Wat biedt een CMP?

Een Cloud Management Platform biedt een extra abstractielaag die u over uw private en/of publieke cloud heen legt. Een CMP biedt verschillende functionaliteit, zoals:

  • Een centraal self-service portaal;
  • Automation en orchestration functionaliteit;
  • Opties voor capacity management;
  • Een operations management oplossing is in sommige gevallen onderdeel van een CMP;
  • Opties voor configuratie mangement (of integratie met bestaande configuratie management oplossingen);
  • Showback en chargeback functionaliteit;
  • Integratie met een breed schale aan derde partij oplossingen, zoals standaard infrastructuur services (AD, DNS, IPAM), maar ook integratie met containerplatformen of bijvoorbeeld tooling voor Conti.

Vanuit PQR zien wij dat de focus vaak ligt op het realiseren van een self-service portaal en het automatiseren & orkestreren van de deployment van virtuele machines en applicaties. Deze use case komt voor bij shared service centers en de IT-afdeling bij grotere organisaties. Een use case waarin het CMP wordt ingezet om VM deployment te automatiseren voor een (applicatie-)ontwikkelafdeling komt ook vaak voor.

Een van de vragen die ik gesteld heb tijdens de cloud management sessie op IT-Galaxy is of men een CMP wil inzetten voor een private, public of hybrid scenario. Het antwoord op deze vraag vindt u in het overzicht hieronder/naast:

Uit deze eerste poll komt duidelijk naar voren dat het beheer van een hybride cloud het meest belangrijke doel is. Een deel is zich nog aan het oriënteren en er is een kleinere groep die óf alleen een on-premises infrastructuur wilt beheren, of alleen een publieke infrastructuur wil.

Ieder CMP heeft zo zijn specialiteit

Als we kijken naar de beschikbare Cloud Management Platforms, zijn er verschillende oplossingen van verschillende fabrikanten beschikbaar. De markt voor CMP’s is een relatieve jonge markt waarin zowel bekende spelers als kleinere leveranciers aanwezig zijn. Ook vinden er de nodige acquisities plaats, zo heeft Cisco recentelijk Cliqr overgenomen. In de volgende diagram ziet u een aantal van de beschikbare oplossingen.

CMP-landschapDe verschillende oplossingen hebben ieder hun eigen startpunt, dit is mede bepalend voor de beschikbare functionaliteit binnen het CMP. Zo zijn er oplossingen die uit de infrastructuur software hoek komen, of bijvoorbeeld uit de wereld van IT operations management of integrated systems komen. Ook zijn er een aantal CMP’s die zich van origine richten op het beheer van public clouds.

Zoals net gezegd, het startpunt van een CMP is mede bepalend voor de beschikbare functionaliteit. VMware biedt met de vRealize Suite een platform dat erg goed integreert met haar eigen oplossingen (bijvoorbeeld vSphere, vSAN, NSX), en daarnaast ook integraties biedt met bijvoorbeeld Microsoft Azure, Amazon Web Services of op OpenStack gebaseerde omgevingen. Kijken we naar de spelers in het public cloud kwadrant, dan zien we namen als CloudBolt Software en RightScale. Oplossingen van deze fabrikanten richten zich juist meer op het beheer van public clouds, maar kunnen ook on-premises vSphere of Hyper-V beheren. De primaire focus van de oplossingen is echter public cloud. Een zelfde soort verhaal geldt voor het kwadrant integrated systems en IT operations management.

Het is dan ook goed om uzelf af te vragen: waar kom ik vandaan en waar wil ik naar toe met mijn cloud strategie? En daar bovenop, welke oplossing past daar dan het beste bij?

Een uitgebreid overzicht van de beschikbare functionaliteit per CMP vind u op de website www.whatmatrix.com. De Cloud Management Platforms vergelijking op deze website is vrij beschikbaar en toont de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende oplossingen. Ik heb zelf aan de vergelijking meegewerkt; mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met mij opnemen.

De meeste CMP’s worden als installeerbaar product geleverd, al zijn er ook enkele SaaS-oplossingen. Alle CMP’s richten zich op het abstraheren en leveren van IaaS- en PaaS-diensten. Het aanbieden van SaaS-diensten vanuit een CMP komt eigenlijk niet voor. Indien u deze wilt aanbieden aan uw eindgebruikers is het handiger om naar een End User Computing oplossing te kijken die deze functionaliteit wel biedt. Het gaat hier dan vaak over het koppelen van een on-premises identity aan één of meerdere cloud diensten, waarna de SaaS-oplossing voor de eindgebruiker te benaderen en gebruiken is.

Welk platform koppelt u aan een CMP?

Indien u voor een CMP kiest, dient u zich af te vragen wat voor een platformen u wilt gaan beheren. Gaat het alleen om een virtuele infrastructuur op basis van VMware vSphere, of wilt u ook met Azure of Amazon aan de slag? Deze drie spelers worden overigens ondersteund door de meeste CMP’s. Wilt u gebruik maken van Hyper-V, IBM SoftLayer, Google Cloud Platform of de diensten van Rackspace? Dan is het zaak om wat verder te kijken. Recentelijk zijn de verschillende CMP’s ook containeroplossingen gaan ondersteunen, denk hierbij aan Docker, Kubernetes of CoreOS.

Aan het publiek tijdens de sessie op IT-Galaxy is gevraagd welke platformen men wil gaan beheren met een CMP. Meerdere antwoorden waren mogelijk, zie hier het resultaat:

Interessant hier is om te zien dat on-premises virtualisatie als belangrijkste oplossingen worden genoemd, gevolgd door public cloud oplossingen van Microsoft en Amazon.

Vereiste en gewenste functionaliteit

De primaire use cases voor een CMP is het automatiseren van de virtual machine deployment lifecycle. In sommige gevallen kiezen organisaties ervoor om ook applicatie lifecycle management (LCM) met behulp van het CMP te realiseren. Het gaat hier dus om het geautomatiseerd uitrollen van een enkele of meerdere virtuele machine(s), al dan niet gevolgd door de installatie van een (multi-tier) applicatie. Dit LCM wordt dan gerealiseerd binnen de eigen omgeving of op een of meerdere public clouds.

Om deze use case(s) handen en voeten te geven, biedt een CMP de benodigde functionaliteit. Op basis van wat ik in de diverse projecten heb gezien, heb ik deze functionaliteit gegroepeerd binnen de categorieën vereist, gewenst en optioneel. In bijgaande tabel ziet u het resultaat:

In de kolom vereist ziet u functionaliteit die bijna altijd wordt gevraagd binnen organisaties, onder gewenst wat af en toe voorkomt en onder optioneel functionaliteit die voor specifieke use-cases benodigd is. Uiteraard kan dit voor uw eigen scenario afwijken, de tabel geeft een idee waar organisaties mee bezig zijn op het moment dat een CMP geïmplementeerd wordt.

Ten slotte

Indien u met een CMP aan de slag wilt, is belangrijk om van tevoren te bepalen wat u wilt bereiken. Gaat het om het optimaliseren en automatiseren van een deployment proces, en wilt u daarbij wellicht inzicht krijgen in de kosten die gemoeid zijn met het hosten van virtuele machines? Wilt u wellicht u softwareontwikkelaars beter kunnen faciliteren door middel van self-service? Of gaat het om het verminderen van shadow IT?

Een CMP kan alleen succesvol geïmplementeerd worden indien de verschillende onderdelen van de IT operations organisatie nauw met elkaar samen werken. Met name op het moment dat automation & orchestration om de hoek komt kijken, is samenwerking tussen de verschillende expertises (virtualisatie, networking, storage, backup, security) een absolute vereiste! Kennisontwikkeling op het gebied van automation & orchestration is ook een belangrijk aandachtspunt. Het bouwen van automation workflows vraagt om andere competenties dan het uitvoeren van dagelijks beheer.

Het bieden van self-service maakt een organisatie flexibeler, wel is het belangrijk inzichtelijk te houden wie wat gebruikt en waarom. Een CMP kan u hier prima bij helpen en het gebruik (en eventuele kosten) inzichtelijk maken.

Uiteraard kan PQR u adviseren bij het maken van de juiste keuze omtrent een Cloud Management Platform. Ook hebben wij uitgebreide ervaring met de implementatie van VMware’s CMP, de vRealize Suite. Zowel het inrichten van het platform alsook het ontwikkelen en onderhouden van de automation workflows behoort tot de dienstverlening van PQR.

Ik hoop dat deze blog u aanvullend inzicht heeft gegeven met betrekking tot cloud management en Cloud Management Platforms. Twijfel niet om contact met mij op te nemen indien u aanvullende vragen heeft.

Viktor van den Berg
Technology Officer

>> meer blogs

Reacties

Reactie toevoegen

Als ik terug kijk op 2017, zie ik steeds meer organisaties die aan de slag gaan met cloud management. Met cloud management doel ik op het beheer van een hybride cloud omgeving met hierin aandacht voor self-service, orchestration, capaciteits- &...
21/12/2017