Easy Loans For Low Income EarnersCash Advance MichiganViagra No PrescriptionGoogleNews

Werkplek van morgen, uw zorg?!

PQR heeft diverse werkplek-, VDI- en storageprojecten uitgevoerd bij Nederlandse UMC's, algemene ziekenhuizen en (al dan niet gefuseerde) Care-instellingen.

Wilt u onze visie horen op technologie en de functionele impact hiervan op uw organisatie? Zodat u een ‘up-to-date' beeld van de werkplek van morgen in de Zorg krijgt? En meer weten over PQR's projecten of onderstaande?

 • Reality Check; hypes & trends in Virtualisatie, VDI, Windows 7, Cloud Computing, BYO of Enterprise Mobility
 • Flexibiliteit; alle (zorg-)applicaties overal toegankelijk, ook op uw iPad / tablet !?
 • Kostenbesparing; virtualisatie maakt een optimale, kosten-effectieve en functioneel rijke werkplek mogelijk
 • Explosieve datagroei; hoe gaat u het meest efficient om met opslag en archivering van alle zorgdata

Neem dan contact op met PQR!

Wat kan PQR voor úw zorginstelling betekenen?

PQR is dé specialist voor professionele ICT-infrastructuren met focus op het veilig en beheersbaar beschikbaar stellen van data, applicaties en werkplekken met optimale gebruikerservaring. Hierbij zorgt PQR bij middelgrote tot grote bedrijven en instellingen voor een ICT-infrastructuur die stabiel, flexibel en toekomstvast is. Want het datacenter is het hart van uw zorginstelling en wat is bijvoorbeeld het EPD zonder een stabiele infrastructuur?!

Al jaren hebben wij ervaring met de problematiek binnen de Zorgsector. Bij de belangrijkste marktspelers bezit PQR de hoogste partnerstatussen; voor u een garantie voor het hoogste kennis- en expertiseniveau. Wij kunnen uw zorginstelling ondersteunen bij advisering, ontwerp, levering, implementatie en beheer van oplossingen voor:

 • Server & Storage, denk aan dataopslag van patiëntgegevens & PACS-beelden, compliancy etc.;
 • Applicatiebeschikbaarheid, uw werknemers hebben altijd hun werk bij de hand, onafhankelijk van plaats, tijd en device - (realtime toegang tot PACS);
 • User workspace management, centraal en eenvoudig beheer van werkplekken, toegangscontrole tot applicaties en data;
 • Authenticatie, beveiligde toegang tot patiëntgegevens.

Referenties

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal PQR-referenties in de Zorg:

logo-amerpoort  Logos Zorg-05 AzM Logos Zorg-03 Zorggroep  Logos Zorg-01 Maasstad     logo-sfg    Logos Zorg-04 Vlietland  Logos Zorg-06 UMCU  logo-zgv

 

Voldoet ú aan de wet- en regelgeving rondom informatie-opslag?

Naast het feit dat de omvang en de hoeveelheid informatie toeneemt, worden er in de zorgsector steeds meer eisen gesteld aan de opslag, beschikbaarheid, doorzoekbaarheid en authenticiteit van informatie. Organisaties worden steeds vaker geconfronteerd met fileservers die vol raken, e-mail servers die traag worden en back-up windows die zo lang worden dat de back-up niet meer op tijd kan worden afgerond. Veelal wordt er gesproken over een data-explosie, maar wat wordt hiermee bedoeld, waardoor wordt deze veroorzaakt en hoe kunt u de schade beperken? Wij bieden u het Data tiering assessment. Hierbij leert u:

 • Hoe u hier het beste mee om kunt gaan;
 • Hoe nu en in de toekomst aan deze eisen te kunnen voldoen;
 • Alles over het gebruik van uw huidige opslagmiddelen;
 • Inzicht in uw actieve en inactieve data.

Het resultaat van het Data tiering assessment is een rapport met adviezen, verbetervoorstellen en de technische en financiële impact hiervan.