Easy Loans In PietermaritzburgPayday Loans TexasGold ViagraPayday Loans in New HampshireGoogleNews

De PQR-aanpak verzekert u van de beste oplossing

PQR medewerkers zijn ervaren professionals. Wij hebben goede relaties met onze partners, zodat bijvoorbeeld productinnovaties snel kunnen worden toegepast. Partnerovereenkomsten met toonaangevende ICT-leveranciers garanderen naast continuïteit immers ook beschikbaarheid van de beste producten en diensten.

Wij laten u zien hoe u het best kunt innoveren, of hoe u kosten kunt besparen op uw ICT. En zo de concurrent voorblijft.

Helder en pragmatisch

Onze werkwijze is helder en pragmatisch, vaak op basis van resultaatverplichting. Onze specialisten inventariseren eerst uw bestaande ICT-infrastructuur en leggen de uitkomsten daarvan naast uw behoeften. Capaciteit en performance van systemen, netwerken en server- en storage-omgeving worden in kaart gebracht. Natuurlijk kijken wij ook naar de toekomst. En stellen wij samen met u een plan van aanpak op, waarin uw doelstellingen worden gerealiseerd. Als navigator en trusted advisor. Objectief. Met aandacht voor kennisoverdracht aan uw medewerkers. Wij voeren een multi-vendor beleid. Dat wil zeggen dat u een objectief advies krijgt, waarin we meerdere leveranciers en oplossingen de revue laten passeren. U kunt dus zelf de voor uw situatie beste keuze maken!

PQR. Eenvoud in ICT

De PQR-aanpak verzekert u van de beste oplossing voor uw situatie. Ongeacht de branche waarin u werkt en ongeacht de omvang van uw organisatie. Dat bewijzen onze uitstekende referenties bij non-profit partijen, zoals lokale en nationale overheden, hogescholen en ziekenhuizen maar zeker ook in profit-omgevingen.

PQR-bouwblokken

De PQR-bouwblokken zijn ontwikkeld om beter inzicht te krijgen in complexe ICT-omgevingen. De infrastructuur wordt met behulp van deze blokken opgesplitst in lagen en componenten waarbij raakvlakken en afhankelijkheden helder in beeld worden gebracht. In het model is een zogenaamde top-down approach gehanteerd. Beginnend bij de functionaliteit en beschikbaarheid van voorzieningen voor de eindgebruiker. Alle informatie die verkregen wordt aan de hand van deze bouwstenen vormt de basis voor de functionele en technische ontwerpen. Alle bouwstenen bij elkaar vormen uiteindelijk een geavanceerde ICT-infrastructuur.

PQR-bouwblokkenAccess Scenarios beschrijven de verschillende mogelijkheden om toegang tot applicaties en desktops te krijgen.  

User Environment & Device Management services maken het beheer van applicaties, desktops en clients eenvoudig en effectief.

Application & Desktop Delivery zijnde diensten die aan de eindgebruikersomgeving worden geleverd. Het gaat de eindgebruiker om toegang tot applicaties en desktops.

Backend Services zijn alle services die Application & Desktop Delivery diensten aandrijven.

Infrastructure Services & Management zijn de fysieke en virtuele basiscomponenten van een geavanceerde ICT-infrastructuur. Deze kunnen backend services ondersteunen.

>> Schematische weergave PQR-bouwblokken