MVO

PQR is zich bewust van haar rol in de maatschappij.

Evenwicht

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) reikt verder dan alleen de financieel-economische aspecten van de bedrijfsvoering. Het betekent dat wij ons bewust zijn van de impact die de organisatie heeft op de mensen, haar personeel, op het milieu en op de maatschappij, zowel in positieve als in negatieve zin. Een belangrijk criterium is evenwicht; alle positieve en negatieve aspecten van de bedrijfsvoering zijn in kaart gebracht. Dit geeft transparantie en leidt tot continue verbetering.

PQR kijkt naar de footprint van de eigen organisatie, maar nog belangrijker is dat PQR adviseur én beïnvloeder is in de gehele keten. Zowel aan de leverancierskant als aan de afnemerszijde, kan een organisatie als PQR alleen duurzaam en constructief blijven samenwerken indien er duidelijke richtlijnen zijn op het gebied van integriteit, respect en privacy. De volgende thema's lichten we uit: