Unsecured LoansSignature LoansBuy Viagra CheaplyGoogleNews

Waarom, hoe en wat?

Onze missie is een significante speler te zijn voor professionele ICT-infrastructuren, waarbij het veilig en beheersbaar beschikbaar stellen van data, applicaties en werkplekken centraal staat.

Onze visie is om als trusted advisor onze klanten te adviseren over nieuwe oplossingen waarmee u nog eenvoudiger uw ICT-omgeving draaiende kunt houden, waarbij optimale performance belangrijk is en waarbij de gebruiker altijd en overal bij zijn informatie kan.

Onze strategie is er op gericht om met kennis en een goede relatie met zowel klant als partner, innovatieve IT-oplossingen te bieden, waarmee een groot marktaandeel wordt bereikt binnen het werkgebied van datacenter, cloud en werkplek. Hierbij richten wij ons op de Werkplek van Morgen en het Datacenter van Morgen.

Missie

PQR is dé specialist voor professionele ICT-infrastructuren met focus op het veilig en beheersbaar beschikbaar stellen van data, applicaties en werkplekken met optimale gebruikerservaring. PQR voorziet haar klanten in innovatieve ICT-oplossingen, van on-premises tot cloud computing, zonder dat processen complexer worden. Eenvoud in ICT, dat is waar PQR voor staat.

We streven onze missie na middels het bewaken en naleven van de kernwaarden van PQR: eenvoud, vrijheid en professionaliteit. PQR wil op de Nederlandse markt een significante speler blijven in haar vakgebied. Samen met haar partners is PQR een slagvaardige organisatie met professionele en uiterst gemotiveerde medewerkers, proactief inspelend op nieuwe inzichten en mogelijkheden. PQR streeft naar de realisatie van gestelde doelen in nauwe samenwerking met haar klanten. Klanten van PQR zijn actief in alle sectoren van de samenleving; omzet wordt gerealiseerd bij zowel non-profit- als profitorganisaties.

Visie

Als Trusted Advisor adviseert PQR over nieuwe oplossingen waarmee de klant nog eenvoudiger zijn ICT-omgeving draaiende kan houden, waarbij optimale performance belangrijk is en waarbij de gebruiker altijd en overal bij zijn informatie kan.

PQR biedt daardoor een ICT-omgeving die beheersbaar en overzichtelijk is en bovendien een aanzienlijke kostenverlaging met zich meebrengt in zowel beheer als in energieverbruik, als ook een aanmerkelijke reductie van CO2 uitstoot. Hiermee zorgt PQR bij middelgrote tot grote bedrijven en instellingen voor een ICT-infrastructuur die stabiel, flexibel en toekomstbestendig is. Ofwel: kostenverlaging, efficiency verbetering en vereenvoudiging van beheer.

De acquisitie van nieuwe projecten blijft onverminderd doorgaan en vereist een verdere uitbouw van de organisatie. PQR gelooft in blijvende groei in dataopslag, het belang van veiligheid en in de noodzaak om altijd en overal te kunnen werken. Door de onderscheidende kracht van PQR zullen we aan de top blijven staan van de datacenter-, cloud-, en werkplekmarkt in Nederland.

Strategie

PQR richt zich nu en in de toekomst op klanten die actief zijn in alle sectoren van de samenleving en die te typeren zijn als middelgrote tot grote organisaties waarbij de ICT-voorziening van essentieel belang is voor de bedrijfsvoering. Een significant deel van de omzet wordt gerealiseerd bij non-profit organisaties, de gezondheidszorg, educatie, lokale en rijksoverheid.

Alhoewel de variëteit en complexiteit eerder toeneemt dan afneemt, blijft het werkgebied en positionering van de organisatie in de markt hetzelfde. Klanten hebben meer keuzes waardoor het lastiger wordt om de juiste keuze te maken. PQR helpt complexiteit om te buigen in eenvoud. Door intensieve training van en kennisdeling tussen consultants heeft PQR de hoogste status van haar partners verkregen.

Steeds meer PQR-medewerkers zijn actief met het verstrekken van adviezen, verkopen van oplossingen en het implementeren van werkzaamheden binnen het werkgebied van datacenter, cloud en werkplek. Hergebruik van beproefde oplossingen heeft de voorkeur, alhoewel innovatie een belangrijk kenmerk is van onze aanpak. De goede relatie die wij hebben met onze bestaande klanten alsook met onze voornaamste partners speelt hierin een belangrijk rol. Ook de samenwerking met diverse serviceproviders is een gevolg van de wens van onze klanten.